آدرس:تهران، انقلاب، خیابان ابوریحان، خیابان شهید وحید نظری، پلاک: 49.0، طبقه: دوم، واحد: شمالی،

ساعات پاسخگویی ساعت 9 الی 14

تلفن تماس:

91079547(21)98+

ایمیل: info@neda.ac