آدرس:تهران، خیابان شریعتی، خیابان مینا، پلاک: 8، طبقه: همکف 

ساعات پاسخگویی ساعت 9 الی 14

تلفن تماس:

92009547(21)98+

09199918573

ایمیل: info@neda.ac