درباره ما

موسسه آموزش عالی ندا، یک موسسه آموزشی است که برای اولین بار در سال 1386 شروع به کار نمود. این موسسه در طول فعالیت بیش از یک دهه ای خود توانسته از فراز و نشیب های فراوانی عبور کند و اعتماد بسیاری از نهادها و افراد را به خوبی کسب کند. در این سال های پیش رو موسسه ندا همکاری خود را با دانشگاهه ای برتر اعم از داخلی و خارجی و مراکز صنعتی و تجاری گسترش داده است و با افتخار توانسته در دوره های آموزشی متعدد گروه علوم انسانی و همچنین سمینارها و وبینارهای کاملا حرفه ای و تخصصی عمل کند. با توجه به اینکه موسسه آموزشی ندا اهداف بزرگی را برای آینده خود و شما دانش پذیران محترم در نظر گرفته است در همین راستا روزانه در حال بهبود کیفیت خود و تیم آموزشی برآمده تا شما با فراق خیال از دوره های آموزشی این مکان نهایت استفاده را ببرید و در جهت فردایی روشن گام بردارید.

در ادامه یادآور میشویم که دانش پذیران برحسب علاقه مندی و زمینه کاری خود به انتخاب دوره آموزشی مورد نظر خواهند پرداخت و پس از گذراندن دوره انتخابی و موفقیت در آزمون‌های پایانی هر دوره، موفق به اخذ مدرک معتبر از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری می‌گردند.

ندا در وبسایت وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری