دوره MBA ویژه مشاوران حقوقی

یکی از مهمترین خلاء های نظام آموزش کشور، آموزش کاربردی، مسائل حقوقی پیرامون کسب و کار است؛ دوره MBA مشاور حقوقی با هدف کاربردی کردن دانش حقوقی ،تحول و بهسازی عارضه های حقوقی سازمان و دستيابی به دانش عملی و مهارت های مورد نیاز بنگاه های اقتصادی در امور حقوقی توسط موسسه آموزش عالی آزاد … ادامه مطلب دوره ...

دوره مدیریت کسب و کار MBA

ویژگی این دوره عبارتند از: مصاحبه فردی و مشاوره جهت عارضه یابی کسب وکار مدیران و صاحبان مشاغل ارائه نمونه های واقعی برای چالش های کسب و کار سرفصل ها مطابق با شرایط محیطی و کسب و کار در ایران تقویت و پرورش مهارتهای مدیریتی ایجاد ارتباط های سازنده و بهره گیری از تجربیات دیگران … ادامه مطلب دوره ...